Educació Primària

L’Educació Primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

La finalitat de l’Educació Primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i les interrelacions entre els aprenentatges. Amb el nostre projecte educatiu es promou, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, es fomenta la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i es desenvolupa la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Organització

Aquesta etapa es distribueix en tres cicles:
Cicle inicial, comprèn primer i segon, dels 6 als 8 anys
Cicle mitjà, comprèn tercer i quart, dels 8 als 10 anys
Cicle superior, comprèn cinquè i sisè, dels 10 als 12 anys.

Horari

De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.
Servei d’Acollida Matinal (SAM) de 8:00h a 9:00h

Activitat docent

L’inici de la Primària és un moment de canvis importants: hem d’ajudar-los a prendre consciència de les pròpies capacitats, que puguin gestionar-les i desenvolupin la seguretat suficient per afrontar els nous reptes de l’aprenentatge.

Per això, aprenem a fer un ús correcte de l’agenda i a organitzar, cada vegada millor, el temps. Continuem incidint en els hàbits de treball per fomentar el gust per la feina ben feta.

Al llarg de l’etapa, és molt important seguir treballant els hàbits. L’adquisició d’uns bons hàbits ajuda a incrementar l’autonomia i l’eficàcia al llarg de tot el procés d’aprenentatge.

Superlletres

Donem continuïtat al projecte de lectoescriptura d’Educació infantil amb el programa Superlletres. Aquest programa integra les àrees de Llengua catalana i de llengua castellana.

Emat

Treballa diàriament les matemàtiques manipulant diferents materials, amb càlcul mental, de manera cíclica i divertida.

Projectes interdisciplinars

Tots els cursos treballen projectes interdisciplinars on la dinàmica es basa en l’aprenentatge per tasques, en grups cooperatius, amb l’ús de noves tecnologies, i on  s’inclouen tasques competencials de diverses àrees o matèries.

Competència digital

Disposem d’ordinadors portàtis i tauletes electròniques a més de la pissarra digital per fer-ne ús en les diferents àrees.

Natació

La Natació és una activitat esportiva i obligatòria dins de l’horari escolar fins a 4t de Primària. Setmanalment ens desplacem a les instal·lacions municipals de Ripollet per realitzar aquesta activitat.

Comunicació amb les famílies

Reunions generals a començament de curs.

Informes d’avaluació: En acabar cada trimestre, lliurem un informe amb les notes i valoracions de totes les àrees curriculars i observacions generals del procés escolar i del desenvolupament personal.

Entrevistes personals amb les famílies. El contacte entre la família i tutoria ha de ser habitual i sempre que es requereixi. Amb aquest objectiu, establim tantes entrevistes com calguin al llarg del curs. Un altre element que afavoreix aquesta relació és la plataforma digital Alexia. Altres eines de comunicació són el correu electrònic i la pàgina web.

Calendari escolar

Contacte mestres

Sortides escolars

Activitats complementàries

Plataformes d’interès

PROJECTES

CIBEREMAT

CIBERLUDILLETRES
(1r i 2n)

SUPERCIBER
(3r a 6è)

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació